Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Datum: 18 juni 2007
Betreft: Definitief advies samenstelling radio- en televisiepakket 2008

De onafhankelijke Programmaraad Brabant Midden Noord heeft voor het voorzieningsgebied van kabelexploitant @Home – regio Brabant Midden Noord – een definitief advies opgesteld voor de invulling van het radio- en televisiepakket voor het jaar 2008. Dit advies betreft zoals ook voorgaande jaren het basispakket en het standaardpakket.

Bij de advisering is rekening gehouden met de wensen van het publiek en de verzoeken voor doorgifte ingediend door de zenders. De populariteit van de programma's en de vergroting van de pluriformiteit - de diversiteit van de aangeboden programma's - zijn bij de afwegingen van de Programmaraad belangrijke elementen geweest.

Radiopakket 2008

Tijdens de vergadering van 2 april jongstleden heeft de Programmaraad Brabant Midden Noord geen wijzigingen geadviseerd in het radiopakket. Ten aanzien van dit advies zijn geen bezwaren binnengekomen. Tijdens de vergadering heeft alleen Radio 227 middels het spreekrecht een pleidooi voor haar zender gehouden.
De raad blijft echter van mening dat het radiopakket voldoende pluriform is en dat de nieuwe aanvragen niet een dusdanige toevoeging aan het zenderpakket zijn dat hier een bestaande zender voor moet wijken. Als reservezender wijst de programmaraad Radio NL aan.
Het concept advies ziet er als volgt uit:

Must carry-radiozenders (verplichte doorgifte volgens de Mediawet)

? Radio 1
? Radio 2
? Radio 3 FM
? Radio 4
? Radio 5 ? VRT Radio 1
? VRT Radio 2
? Regionale Omroep
? Lokale Omroep

Basispakket (bindend advies aan @Home)

? Radio Klara
? BBC World Service
? Sky Radio
? Radio 538
? Radio 8 FM
? Radio Moonlight
? Radio Veronica
? CAZ ? Arrow Classic Rock
? Radio 10 Gold
? Classic FM
? FunX
? Studio Brussel
? Q Music
? RTBF Classic 21
? Radio Atlantis

Standaardpakket (vrijblijvend advies aan @Home)

? TMF Radio
? WDR 4
? Juize FM
? WDR 3
? Kink FM
? BNR Nieuwsradio
? Arrow Jazz FM
? Radio Donna
? Radio 6
? XFM
? Slam FM
? Radio Royaal (alleen in Best)

Televisiepakket 2008

In het conceptadvies van 2 april jongstleden heeft de raad de volgende wijziging voorgesteld.

• RTV 10 in plaats van TV & Co.
• RNN 7 in plaats van Live Shop

Voorts handhaafde de raad haar advies van vorig jaar aangaande TV Oase en spreekt zij de hoop uit dat deze zender zit jaar daadwerkelijk van start zal gaan. Tot dat moment behoudt Euronews haar plaats in het standaardpakket in de huidige vorm.

Bij de raad zijn bezwaren tegen het advies binnengekomen van LiveShop en TV & Co. TV Oase heeft aangegeven dat zij voorlopig niet zal starten met haar uitzendingen. Daarnaast heeft de raad kennis genomen van diverse berichten in de media betreffende RNN 7. Hieruit is de raad gebleken dat de zender geen eenduidig verhaal heeft over haar format (nieuwszender of familiezender?) en dat de financiële basis van de zender eveneens onduidelijk is.
Bovenstaande heeft de raad doen besluiten haar conceptadvies aan te passen en RNN 7 niet op te nemen in het definitieve advies.
De raad heeft verder kennis genomen van het bezwaar van LiveShop, maar ziet daarin geen reden om haar advies aan te passen. De toegevoegde waarde van de zender voor het pakket is volgens de leden klein.
Ten aanzien van het bezwaar van TV & Co heeft de raad naar veel wikken en wegen besloten om dit bezwaar wel te honoreren en TV & Co op te nemen in het definitieve advies onder voorwaarde dat de zender voor 1 december minimaal 1 uur nieuws uit de regio Brabant Midden Noord in haar programmering heeft opgenomen en dat dit in het eerste kwartaal van 2008 wordt uitgebreid naar 4 uur programmering gericht op deze regio.

Het definitieve advies is als volgt:

• RTV 10 in plaats van LiveShop

Must carry-zenders (verplichte doorgifte volgens de Mediawet)

? Nederland 1
? Nederland 2
? Nederland 3
? VRT/TV1 (Eén) ? Ketnet / Canvas
? Regionale Omroep
? Lokale Omroep

Basispakket (bindend advies aan @Home)

? RTL 4
? RTL 5
? Duitsland 1 (ARD)
? SBS 6 ? BBC 1
? RTL 7
? Net 5
? Jetix / Veronica

Terug

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch