Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Atlantis maakt moeilijke keuze

1/1

Geplaatst door Radio Atlantis op donderdag 26 februari 2009 om 11:43

Den Bosch - 26 februari 2009 - Radio Atlantis moet tot zijn grote spijt het bezwaar intrekken met betrekking tot de toewijzing van het Commissariaat voor de media inzake de lokale omroep in ’s-Hertogenbosch. Tegen het advies in van de gemeenteraad had het Commissariaat de vergunning van de stad vergeven aan Teleros, een doorstart van de failliete omroep Boschtion. Atlantis is gedwongen het bezwaar in te trekken, omdat er anders in de toekomst geen mogelijkheden zijn om hun programma’s te hervatten.

Beslissing

De stichting Radio Atlantis Lokaal, de opvolger van de voormalige etherpiraat uit ’s-Hertogenbosch, heeft één van de moeilijkste beslissingen moeten nemen in haar 25 jarig bestaan. In de veertien jaar dat de omroep streeft naar legaliteit was het bijna de nieuwe lokale omroep van de Noord Brabantse hoofdstad. Het Commissariaat voor de Media gaf echter de vergunning aan opnieuw een doorstart van de failliete lokale omroep Boschtion, opererend onder de stichting Teleros. Atlantis had een beroep lopen tegen het Commissariaat voor de Media én wilde zelfs als het nodig was naar de rechter stappen

Advies

Omdat de kans zeer aannemelijk is dat Atlantis niet meer de lokale omroep van de stad zou worden is de zender andere manieren gaan onderzoeken om op een legale wijze terug te keren. In dit kader stond de stichting Atlantis Lokaal op zaterdag 19 maart met een informatiestand bij de programmaraadsdag van Essent in Berkel Enschot. Atlantis probeert via de kabel in heel Brabant Midden Noord toch haar uitzendingen te hervatten. De reacties van de leden van de programmaraad, die een advies geven over het kabelaanbod in de regio, waren zeer positief. De kans dat Radio Atlantis terugkeert op de radio en via Kabelkrant TV is zeer aannemelijk.

De keuze

Er is echter één probleem; Het commissariaat in Hilversum moet Atlantis wel een vergunning geven om uitzendingen via de kabel te gaan verzorgen. In de mediawet is het echter niet mogelijk om zowel een publieke als een commerciële aanvraag te doen. De stichting Atlantis Lokaal moest kiezen. Eigenlijk wilde de zender voor beide opties gaan, omdat het van mening is elk van deze taken goed te kunnen vervullen. Na een lange vergadering en vele afwegingen heeft de omroep besloten om voluit voor de commerciële vergunning te gaan. Qua programma’s zal Atlantis niet veel veranderen, alleen het nieuws zal ruimer en meer op de regio gericht zijn.

Constructie

In principe wilde Atlantis het bezwaar niet intrekken en op twee paarden gokken. Dit is ook gezien het verleden begrijpelijk omdat de zender al talloze procedures doorliep om legaal te worden en hier telkens naast greep. De zender had wellicht een constructie kunnen bedenken middels een tweede stichting, die dan voor de kabel frequentie in de regio zou gaan. Atlantis zou dan het beroep tegen het Commissariaat gewoon door kunnen zetten. Het Commissariaat gaf al aan dat er dan geen banden mochten zijn tussen het “publieke Atlantis” en het “commerciële Atlantis”. Waar hebben we dit meer gehoord. De constructie die de stichting dan moest bedenken zou gelijkenis tonen met de Boschtion-achtige methode. Doormiddel van een andere stichting of andere bestuursleden niet meer zijn wat je bent. Deze constructie gaat echter in tegen de integriteit die de zender wil uitstralen. De stichting Atlantis Lokaal die nu een kabelfrequentie aanvraagt, is dezelfde die al veertien jaar strijd voor legaliteit, dezelfde die dit jaar 25 jaar bestaat en de zender die dezelfde programma’s zal gaan maken onder dezelfde naam, en dezelfde met een piratenverleden. Deze eigenschappen waren ook de oorzaak van de positieve waardering van de programmaraadsleden van Essent. Nee, ’s-Hertogenbosch blijft een tweede BLOS, Boschtion en Teleros organisatie bespaart en zal niet middels bestuurswisselingen of zakelijke constructies zijn afkomst verloochenen. Radio Atlantis is Radio Atlantis en Boschtion is nog steeds Boschtion.

Commercieel

Zie je nou wel, jullie willen gewoon een commerciële omroep zijn, spuien onwetende zielen rond. Atlantis zal, als het een kabelfrequentie krijgt, met dezelfde uitgangspunten hun programma verzorgen zoals het van plan was. Alleen zullen binnen de gemeente Boxtel, Vught, Heusden en al die andere gemeenten, die binnen hun bereik zullen vallen, eigen nieuwsblokken te horen zijn. In het piraten verleden had Radio Atlantis ook al duizenden luisteraars in de regio.
In de mediawet van Nederland zijn maar twee soorten omroepen beschreven; een publieke en een commerciële omroep. Bij de aanduiding commercieel wil dit niet zeggen dat deze omroep ook commercieel is. In Nederland vallen gewoon alle omroepen, die niet publiek zijn, onder de noemer commercieel. Onder deze noemer kunnen religieuze omroepen uitzenden, idealistische of politieke. Ook evenementen frequenties vallen hieronder. Atlantis zal met de zelfde uitgangspunten en idealen zijn functie uit gaan oefenen. Niet met de doelstelling om winst te maken. Maar op een gezonde en legale manier radio en kabelkrant verzorgen én in een later stadium televisie.
Ook zal Atlantis door het ontbreken van een etherfrequentie (hier wil men binnen enkele jaren op gaan bieden) op een andere manier sponsoren aan zich moeten binden. Ook zal de zender in andere gemeenten uit het kabelgebied zijn financiële steun moeten halen.
Zou Atlantis als lokale omroep de frequenties gratis aangeboden worden, middels een commerciële vergunning zal de zender, gezien de laatste berekeningen, bijna 100.000 euro per jaar aan rechten moeten gaan betalen.
De stelling van “Atlantis wil commercieel” is dus niet van toepassing. Radio Atlantis wil niet meer als etherpiraat terugkeren maar als legaal medium, dat is de doelstelling.

Het beroep

Omdat het bestuur van de stichting Radio Atlantis Lokaal nog steeds achter zijn standpunten van het bezwaarschrift staat, zal het bezwaarschrift op www.atlantislokaal.nl worden gepubliceerd. Wat er de afgelopen 15 jaar met de stichtingen is gebeurt die voor de gemeente ’s-Hertogenbosch lokale omroep verzorgden, is onaanvaardbaar. Atlantis zal hier dan ook altijd openheid van zaken geven.

De politiek en de publieke opinie

Het college van Burgemeester & Wethouders, het grootste deel van de politieke partijen, de Bossche bevolking, allemaal hadden zij een voorkeur voor Radio Atlantis als nieuwe omroep in de stad. Het bestuur van de stichting wil ook de hele gemeenschap bedanken voor de steun die zij heeft ontvangen. Via de gekozen weg verwacht Atlantis toch aan alle verwachtingen, in de stad ’s-Hertogenbosch, te voldoen. En zo krijgt de stad ook gedeeltelijk hetgeen waar zij recht op hebben, een gewaardeerde omroep die leeft onder de bevolking. Ook zal de lokale omroep er een geduchte concurrent bij krijgen, die laat zien dat er wel degelijk draagvlak te halen valt in deze regio.

En mocht Atlantis na het intrekken van het beroep en dus de aanvraag van de publieke omroep in de stad de vergunning voor de kabel verkrijgen van het Commissariaat, dan is het nog afwachten of de programmaraad van Essent werkelijk goedkeuring geeft. Vanaf 19 april 2005 is hierover al meer bekend. Komt deze goedkeuring er niet, dan staat Atlantis met lege handen. Zoals een afgevaardigde van de gemeente ’s-Hertogenbosch al zei: “Jullie nemen een enorme gok.”

Atlantis moest kiezen tussen een kans van 50 tot 70% voor het verkrijgen van een kabelfrequentie óf een kans van 5 tot 30% dat het van Hilversum nog de nieuwe lokale omroep van de stad mocht worden.

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch