Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Het resultaat van één jaar Etherflits is een reductie van 62% van het illegaal gebruik van de FM-omroepband. Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, is op 12 maart 2003 gestart met het project Etherflits. Het doel van deze actie was het reduceren van het illegaal gebruik van de FM-omroepband door etherpiraten. In aanvulling op de doelstelling heeft het agentschap zes werkwijzen onderzocht op effectiviteit, namelijk: andere inzet van medewerkers, intensiveren van het bestuursrecht, aanpakken van illegale antennes door de gemeenten, inbeslagneming buiten heterdaad, publicatie van resultaten en het meten van het effect van interventieacties.

Waarom is Etherflits gestart?
Etherpiraterij is een overtreding van de Telecommunicatiewet en Mediawet door het uitzenden van radioprogramma’s in de FM-omroepband (87,5 – 108 MHz) zonder zendvergunning. Uitzendingen van etherpiraten veroorzaken geregeld storing op vitale frequenties, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij communicatie tussen luchtverkeersleiding en vliegtuigen. Daarnaast vormen ze een bedreiging voor het bereik en de ontvangst van de landelijke, regionale en lokale omroepen. In Nederland concentreert de etherpiraterij zich met name in het Noordoosten.

Resultaten van Etherflits
De totale reductie van het illegaal ethergebruik in de FM-omroepband in Nederland is 62%. Een forse daling van illegaal ethergebruik is te zien in Drenthe. Het percentage is hier van 30,4% van het totaal illegaal ethergebruik in Nederland gedaald naar 13,9%. De meest hardnekkige groep etherpiraten zit in Twente. Hier is geen daling opgetreden. Het gaat hier om etherpiraten die zich kennelijk niet laten weerhouden door inbeslagneming, boetes en dwangsommen. Met Etherflits werd voldoende inzicht verkregen om deze restgroep effectief aan te pakken. In totaal werden 347 inbeslagnemingen verricht en werden 386 dwangsommen opgelegd. Dit bestuursrechtelijk middel bleek effectief te zijn want 85% van de etherpiraten blijkt onder druk van deze preventieve maatregel zijn uitzendingen te staken.

Toekomstige aanpak
Agentschap Telecom zal blijven optreden tegen illegale zenders. Etherflits blijft dus bestaan, inclusief de verwijzing op internet met de publicatie van inbeslagnemingen. Op dit moment wordt gewerkt aan de eindrapportage van Etherflits. In dit rapport staat, naast de resultaten, informatie over de toekomstige aanpak. Dit rapport zal eind van deze maand beschikbaar zijn.

Referentie: agentschaptelecom.nl

Terug

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch