Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Bron: Programmaraad Brabant Midden Noord
Datum: 28-04-2005

De onafhankelijke Programmaraad Brabant Midden Noord heeft voor het voorzieningsgebied van kabelexploitant Essent Kabelcom – regio Brabant Midden Noord – een concept advies opgesteld voor de invulling van het radio- en televisiepakket voor het jaar 2006. Dit advies betreft zoals ook voorgaande jaren het basispakket en het standaardpakket.

Bij de advisering is rekening gehouden met de wensen van het publiek en de verzoeken voor doorgifte ingediend door de zenders. De populariteit van de programma's en de vergroting van de pluriformiteit - de diversiteit van de aangeboden programma's - zijn bij de afwegingen van de Programmaraad belangrijke elementen geweest.

Radiopakket 2006

Bij de Programmaraad Brabant Midden Noord zijn elf aanvragen binnengekomen van zenders die nog niet opgenomen zijn in het zenderpakket, te weten Ragenie FM, FunX, Juize FM, Colorful Radio, Radio Amor FM, Yam FM, Het Brabants Geluid, Radio Palee, Royaal FM, VM&M Radio en Radio Atlantis.
De raad is van mening de segmenten Nederlandstalig, multicultureel en jongeren/urban nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het huidige zenderpakket, daarom willen de leden Radio Atlantis, Colorful Radio, Juize FM en Yam FM graag opnemen in het zenderpakket en wel op de plekken van WDR2, XFM, Slam FM en WDR3.

Uit het basispakket verdwijnen WDR2 en XFM. WDR2 omdat de Duitse zenders zijn oververtegenwoordigd in het pakket met 4 zenders. WDR2 voegt met haar algemene programmering weinig toe aan het zenderpakket. Daar komt bij dat de waardering- en luistercijfers voor deze zender minimaal zijn. XFM wordt buiten het advies gelaten omdat de raad van mening is dat deze zender weinig toevoegt aan het huidige pakket.
De zender Colorful Radio krijgt van de raad weer een plek in het pakket omdat zij met haar multiculturele programmering een doelgroep aanspreekt die met de andere zenders niet wordt bediend. Met betrekking tot Radio Atlantis is de raad van mening dat deze zender na ruim 25 jaar programma’s maken eindelijk een plek in het zenderpakket verdient, mede gezien het feit dat er weinig Nederlandstalig aanbod in het huidige zenderpakket aanwezig is.

Uit het standaardpakket verdwijnt Slam FM, omdat deze zender met haar formatswijziging niet langer een specifieke dance-zender is, maar algemener is geworden. Daarnaast is de raad van mening dat het aanbod van klassieke zenders ruim voldoende is en daarom zal de Duitse WDR3 ook buiten het advies worden gelaten. De jongerenzenders Juize FM en Yam FM krijgen een plekje in het standaardpakket, omdat zij met hun programmering specifieke groepen jongeren aanspreken. Juize FM heeft een urban format en richt zich op jongeren tussen de 10 en 25 jaar. Yam FM richt zich op tieners vanaf 13 jaar en wil een platform zijn voor deze doelgroep.

De andere nieuwe aanvragen zijn niet gehonoreerd, omdat zij naar de mening van de raad te weinig toevoegen aan het zenderpakket.
De volgende wijzigingen in het totale pakket worden dus voorgesteld:

• Radio Atlantis in plaats van WDR2
• Colorful Radio in plaats van X FM
• Juize FM in plaats van Slam FM
• Yam FM in plaats van WDR3


Televisiepakket 2006

Bij de programmaraad Brabant Midden Noord zijn drie aanvragen binnengekomen te weten Royaal TV, Ragenie TV en Atlantis TV. Daarnaast vraagt Nickelodeon toestemming voor haar formatswijziging waarbij de avonduren (onder de naam TIEN) worden ingevuld door de programma’s van TALPA.
De nieuwe aanvragen worden niet gehonoreerd aangezien de raad van mening is dat zij te weinig toevoegen aan het huidige pakket om daar een bestaande zender voor in te ruilen. Tevens keurt de raad de formatswijziging van Nickelodeon goed onder voorbehoud dat de verdeling 50 – 50 is.
Daarnaast wil de raad net als vorig jaar gehoor geven aan de vele consumentenreacties naar aanleiding van het verdwijnen van de Duitse commerciële zender RTL Television. De raad is van mening dat hiervoor Regio TV uit het standaardpakket zal moeten verdwijnen, aangezien de raad van mening is dat er voldoende aanbod van regionaal en lokaal nieuws is met de aanwezigheid van Omroep Brabant en de diverse lokale nieuws stations.

De volgende wijziging wordt dus voorgesteld:
• RTL Television in plaats van Regio TV

Het gehele advies is hierbij opgenomen.

Definitieve advies programmaraad Brabant Midden Noord

vergadering maandag 29 augustus te Nuland

Radiopakket 2006
Tijdens de vergadering rondom het concept advies heeft Programmaraad Brabant Midden Noord geadviseerd om in het radiopakket de volgende wijzigingen aan te brengen:
Radio Atlantis in plaats van WDR2
Colorful Radio in plaats van X FM
Juize FM in plaats van Slam FM
Yam FM in plaats van WDR3

Naar aanleiding van dit advies zijn er diverse reacties binnengekomen bij het secretariaat. Vooral de luisteraars van XFM hebben in groten getale gereageerd. Daarnaast heeft ook de zender zelf bezwaar gemaakt tegen het voornemen XFM buiten het pakket te laten. Verder zijn er in de tussentijd ontwikkelingen geweest op radiogebied; Yam FM bestaat niet meer als zelfstandig kabelradiostation. Het (concept)advies om Yam FM in het advies op te nemen is hiermee dus komen te vervallen.
Verder zijn er nog bezwaren binnengekomen van Radio Palee, VTV1, Royaal TV, Regio TV en klanten. De argumentatie in deze bezwaren hebben de programmaraadsleden aanleiding gegeven om het conceptadvies te heroverwegen.
Het uiteindelijke definitieve advies (na heroverweging) ziet er als volgt uit:
De raad is van mening dat de segmenten Nederlandstalig, multicultureel en jongeren/urban nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het huidige zenderpakket, daarom willen de leden Radio Atlantis, Colorful Radio en Juize FM opnemen in het zenderpakket.

Juize FM (Urban jongerenzender).
Deze "urban stroming" met onder andere hiphop en R&B muziek is erg populair is onder jongeren en is nog niet vertegenwoordigd in het huidige zenderaanbod.
Radio Atlantis (Station dat zich richt op het Nederlandstalige lied).
De raad is van mening dat deze zender na ruim 25 jaar programma's maken plaats verdient in het zenderpakket vanuit de informatie die de Programmaraad van Atlantis heeft ontvangen en tevens omdat er weinig Nederlandstalig aanbod in het huidige zenderpakket aanwezig is.
Colorful Radio (Multicultureel station)
Dit station was voorheen ook te beluisteren, maar is door omstandigheden tijdelijk verwijderd van de kabel. Het station is uniek in haar genre en is van toegevoegde waarde voor de pluriformiteit van het zenderpakket.
Om ruimte te maken voor deze radiostations heeft de raad geadviseerd de volgende zenders uit het pakket verwijderen: WDR2 (basispakket), WDR3 (standaardpakket) en Slam FM (standaardpakket).
De raad is van mening dat de Duitse zenders zijn oververtegenwoordigd in het pakket, met vier zenders. WDR2 voegt met haar algemene programmering weinig toe aan het zenderpakket. Daar komt bij dat de waardering- en luistercijfers minimaal zijn. Verder is de raad van mening dat het aanbod van klassieke zenders ruim voldoende is. WDR3 wordt dan ook buiten het advies gelaten.
Tijdens de vergadering is een discussie ontstaan welke dance zender zou moeten worden behouden; Slam FM of XFM. Na heroverweging is de raad van mening dat XFM moet worden behouden vanwege het regionale karakter van de zender, de interactie tussen de zender en de luisteraars en het aantal reacties op het eventueel verdwijnen van XFM. (Substantieel meer dan bij Slam FM).
Dit betekent dat Slam FM verdwijnt uit het standaardpakket. Deze zender heeft haar format gewijzigd en is hierdoor niet langer een specifieke dance-zender, maar heeft een algemener karakter gekregen.
De andere nieuwe aanvragen zijn niet gehonoreerd, omdat zij naar de mening van de raad te weinig toevoegen aan het zenderpakket.
De volgende wijzigingen in het totale pakket worden dus voorgesteld:
Radio Atlantis in plaats van WDR2 (basispakket)
Colorful Radio in plaats van WDR3 (standaardpakket)
Juize FM in plaats van Slam FM (standaardpakket)

Het concept advies ziet er als volgt uit:
Must carry-zenders (verplichte doorgifte volgens de Mediawet)
Basispakket (bindend advies aan Essent Kabelcom)
Standaardpakket (vrijblijvend advies aan Essent Kabelcom)
Radio 1
Radio 2
Radio 3 FM
Radio 4
747 AM
VRT Radio 1
VRT Radio 2
Regionale Omroep
Lokale Omroep
Radio Klara
BBC World Service
Sky Radio
Radio 538
Arrow 90.7 FM
Radio 227
Radio Veronica
Yorin FM
Arrow Classic Rock
Radio 10 Gold
Classic FM
XFM
Studio Brussel
Noordzee 100.7 FM
RTBF Classic 21
Radio Atlantis
RTL FM
WDR4
Juize FM
Eins Live
Kink FM
BNR Nieuwsradio
Radio 8 FM
Radio Donna
Concertzender
Colorful Radio
Radio Royaal(alleen in Best)

Terug

           
Radio Atlantis
's-Hertogenbosch


KvK 62840525
Stichting Atlantis Lokaal

Media Den Bosch